نمایش یک نتیجه

کمربند اتصالات آبیاری

 113,000 3,440,000
کاربرد : انشعاب از لوله پلی اتیلن با اقطار مختلف به رزوه(دنده) خارجی با اندازه های مختلف