نمایش یک نتیجه

مغزی اتصالات آبیاری

 140,000 524,000عدد
کاربرد : اتصال رزوه (دنده) داخلی به داخلی