نمایش یک نتیجه

سه راه قطره چکان

 12,000
کابرد : قطره چکان داخل خط با خروجی آب قابل تنظیم اندازه 16 میلیمتر در هر بسته 750 عدد