نمایش یک نتیجه

سه راه نر اتصالات آبیاری

 248,000 1,599,000
کاربرد : انشعاب لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) داخلی