نمایش یک نتیجه

سه راه ماده اتصالات آبیاری

 212,000 1,697,000عدد
کاربرد : انشعاب لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) خارجی