نمایش یک نتیجه

زانو مساوی اتصالات آبیاری

 185,000 6,489,000عدد
کاربرد : اتصال  لوله پلی اتیلن با زاویه 90 درجه