نمایش دادن همه 6 نتیجه

تبدیل جوشی اتصالات آبیاری

 174,000 1,636,000
کاربرد : اتصال لوله های پلی اتیلن با اقطار مختلف با جوش اکثر اندازه ها با فشار مجاز 6 اتمسفر و برخی از اندازه ها با 10 اتمسفر نیز موجود است

زانو 45درجه اتصالات آبیاری

 133,000 4,133,000
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن با زاویه 45 درجه  با جوش حداکثر بار مجاز 6 اتمسفر - 6PN(At)

زانو 90درجه اتصالات آبیاری

 159,000 5,769,000
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن با زاویه 90 درجه  با جوش حداکثر بار مجاز 6 اتمسفر - 6PN(At)

سه راه تبدیلی اتصالات آبیاری

 1,960,000 3,380,000
کاربرد : انشعاب از لوله پلی اتیلن با اقطار مختلف با جوش

سه راه مساوی اتصالات آبیاری

 174,000 1,636,000
کاربرد : انشعاب از لوله پلی اتیلن هم قطر با جوش

فلانج جوشی اتصالات آبیاری

 126,000 2,600,000عدد
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن به اتصالات فلانچی با جوش