کنترل کیفیت

همواره یکی از اهداف عالی شرکت پویاپلاست ارتقاء کیفیت محصولات بوده و در این راستا هر یک از مراحل آماده سازی ، تولید ، مونتاژ و بسته بندی محصولات با نظارت کامل ، به دقت کنترل و پایش شده و کارشناسان این واحد که همواره با شرکت در دوره های مختلف آموزشی برون سازمانی اطلاعات فنی خود را ارتقاء و با بهره‌گیری از بروزترین ابزار و روش ها با مشاهده کوچکترین انحراف از معیارهای استاندارد در هر یک از مراحل با اعلام به واحدهای ذی ربط ، تا برطرف شدن کامل مورد ، موضوع را دنبال می نمایند .

واحد کنترل کیفیت با نظارت مستمر بر قطعات حین تولید و پایش و ثبت پارامترهای مختلف و با تعامل با واحدهای تولید ، نگهداری و تعمیرات ، مونتاژ و بسته بندی و آزمایشگاه نقش خود را در تولید محصولات استاندارد ایفا می نماید .

پرسنل این واحد با ارائه آموزشهای مرتبط به کارکنان ، در خصوص کیفیت محصولات و بالا بردن دانش کیفی پرسنل و نظارت بر عملکرد آنان ، همواره در جهت بهبود مستمر کیفیت و بروز بودن اطلاعات خود و پرسنل نقش شایانی داشته و این نظارت تا مرحله مونتاژ ، بسته بندی و چگونگی انبارش ادامه می یابد .