نکات ایمنی در نصب محصولات

موقع نصب از ترتیب قرار گرفتن قطعات روی لوله اطمینان حاصل کنید

موقع سوراخ کردن لوله در محل نصب کمربندها دقت کنید به اورینگ و رزوه كمربند آسیب نرسد

برای محکم کردن محصولات از آچارهای مخصوص استفاده نمایید

برای نصب اتصالات رزوه دار و جهت اطمینان بیشتر از نوار تفلون استفاده نمایید

در صورت نصب صحیح محصولات احتیاج به محکم کردن بیش از حد آنها نیست

برای اطمینان از آب بندی محصولات از لوله های استاندارد استفاده نمایید

محل نصب محصولات در حد امکان نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد

از وارد آمدن ضربه و فشار بیش از حد به محصولات جلوگیری نمایید

تا حد امکان نصب محصولات توسط افراد متخصص انجام گیرد

در بکارگیری محصولات آبیاری حتی المقدور سعی کنید فشار آب سیستم در حد مجاز باشد

نکات ایمنی در انبارش محصولات

محصولات بهتر است در انبارهای مسقف نگهداری شود تا از تابش مستقیم آفتاب و باران در امان باشد

ارتفاع انبارش بسته ها کارتن کیسه نباید از حد مجاز بالاتر رود زیرا به مرور زمان امکان واژگونی آنها وجود دارد

برای جابجایی محصولات کارتن کیسه نباید از قلاب استفاده شود

محل نگهداری محصولات باید دور از مواد قابل اشتعال و دارای وسایل اطفاء حریق مناسب باشد

موقع انبارش محصولات دقت شود مشخصات بسته ها در معرض دید باشد

در موقع ورود و خروج محصولات از انبار ، اصل اولین صادره از اولین وارده رعایت شود

راهنمای نصب محصولات

نصب اتصالات به ترتیبی که در شکلهای زیر نشان داده شده است به سهولت انجام میگیرد.

1) هنگام نصب اتصالات باید سر لوله مورد نظر با سوهان كاملا صاف و عاری از پلیسه شود.

2) قطعات اتصال را به ترتیب باز کرده و به همان ترتیب یعنی ابتدا مهره سپس اسپیلیت رینگ بعد بوشینگ و نهایتا اورینگ با روی لوله قرار دهید

3) لوله را به داخل اتصال هدایت کرده و با فشار به جلو و حرکات جانبی انقدر به پیش برانید تا به لبه نگه دارنده داخل بدنه برسد

4) در این مرحله اسپرینگ را به جلو هدایت کرده تا به بوشینگ بچسبد. این عمل با باز کردن شکاف اسپرینگ به راحتی انجام می پذیرد.

5) در پایان مهره یا سرپیج را روی بدنه اتصال پیچانده تا محکم شود.