پویا پلاست در یک نگاه

معرفی واحدهای تشکیل دهنده شرکت

تولید

مواد اولیه از بدو ورود به واحد تولید و پس از صدور مجوز کنترل کیفی به قسمت میکس رفته و بعد از طی فعل و انفعالاتی جهت تغذیه خطوط تولید انتقال می یابد .

کنترل کیفیت

همواره یکی از اهداف عالی شرکت پویاپلاست ارتقاء کیفیت محصولات بوده و در این راستا هر یک از مراحل آماده سازی ، تولید ، مونتاژ و بسته بندی محصولات با نظارت کامل  . . 

مونتاژ و بسته بندی

واحد مونتاژ و بسته بندی حلقه بین دو انبار محصول حین تولید و انبار محصول نهائی می باشد .مطابق با دستورالعمل گردش کار در واحد مونتاژ و بسته بندی . . .

بازرگانی و فروش

واحد بازرگانی و فروش متن مربوطه در یک پاراگراف به صورت خلاصه و ادامه در صفحه واحد بازرگانی و فروش متن مربوطه در یک پاراگراف به صورت خلاصه . . ..

آزمایشگاه

در هر مجموعه تولیدی آزمایشگاه نقش محوری و حیاتی در ارتقاء سطح کیفی محصولات آن ایفا می کند . گستردگی وظایف این واحد در شرکت پویاپلاست از ابتدای ورود مواد اولیه تا

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه ، فعالیتی است که یک شرکت تولیدی برای توسعه محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید انجام می دهد تا در مسیر پیشرفت قرار گیرد .