تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه ، فعالیتی است که یک شرکت تولیدی برای توسعه محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید انجام می دهد تا در مسیر پیشرفت قرار گیرد .

باتوجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی در جوامع و ازدیاد جمعیت و محدود بودن منابع و همچنین تولید محصولات کشاورزی سالم و باارزش غذایی بالا ، شرکتهای فعال در بخش آب و سیستمها و مکانیزاسیون آبیاری با پیشرفت سریع تکنولوژی همواره در صدد افزایش کیفیت ، راندمان ، نصب آسان و در نهایت افزایش بازده محصولات خود می باشند .

شاید یکی از شاخصه های بارز شرکت پویاپلاست واحد تحقیق و توسعه بوده که بکارگیری بروزترین تحقیقات در زمینه روشهای آبیاری و آبرسانی ، طراحی سیستمها ، ماشین آلات و تجهیزات ، طراحی و ساخت قالبها ، فرآیندهای تولید ، اتوماسیون اداری ، انبارداری و بازرگانی و فروش را بر عهده دارد .