آزمایشگاه

در هر مجموعه تولیدی آزمایشگاه نقش محوری و حیاتی در ارتقاء سطح کیفی محصولات آن ایفا می‌کند . گستردگی وظایف این واحد در شرکت پویاپلاست از ابتدای ورود مواد اولیه تا خروج محصول نهایی و حتی بررسی کیفیت و آزمایش روی اقلام تهیه شده از سایر تامین کنندگان شرکت از قبیل اورینگ ، مستربچ ، رینگ ، پیچ و مهره و غیره و انطباق آن با استانداردهای تدوین شده ملی را شامل می شود .

این واحد علاوه بر گردآوری کلیه تجهیزات مرتبط با آزمایشات و مطابق با دستورالعملهای وضع شده اقدام به انجام کالیبراسیون های دوره ای این وسایل برای بالا بردن دقت آزمایشات می‌نماید .

در این واحد آزمونهای مختلفی از قبیل شاخص جریان مذاب ، درصد کربن و ... بر روی مواد اولیه و مستربچ و آزمایشات تست کشش ، تعیین پخش و توزیع دوده ، فشار هیدروستاتیک ، زمان القاء اکسایش ، تست عدم نشتی تحت خمش ، مانائی فشار روی قطعات آب بندی ، بررسی وضعیت ظاهری محصولات ، اندازه گیریهای ابعادی با تجهیزات مختلف و تست های سخت گیرانه درون سازمانی انجام و پس از ثبت و پایش نتایج آزمون و انطباق با استانداردهای تعریف شده ، مجوز تولید صادر می گردد تا محصولی با کیفیت تولید و رضایت مشتری را در بر داشته باشد .